Zmluvné podmienky


Objednaný tovar je expedovaný spravidla v NASLEDUJÚCI PRACOVNÝ DEŇ po potvrdení objednávky predávajúcim ( telefonicky ). Tovar je dodaný najneskôr do 48 hodín ( ak sa nejedná o piatkovú objednávku ) a do 30 dní ak tovar nie je na sklade.

Tovar je zasielaný NA DOBIERKU 1. triedou prostredníctvom Slovenskej pošty.

 


Predávajúci potvrdí každú objednávku zaslaním e-mailu, resp. telefonicky.POŠTOVNÉ A BALNÉ:

Objednávka do 35 
 vrátane ............................................4 €

 

Objednávka od 35 - 70 € vrátane ....................................4,50 €        

 

Objednávka nad 70   ............................................................0 

 

Osobný odber ( po dohode telefónom zákazníci z Trenčína a okolia)....0 

 

Objednávka do Čiech  ........................................................... 10 


2. STORNOVANIE OBJEDNÁVKY: 

Objednávku je možné stornovať do 12 hodín od jej doručenia elektronicky, resp. telefonicky.


3. POUČENIE O PRÁVE ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY 

Ak do 12 hodín od doručenia objednávky objednávka nebola stornovaná, potvrdenie objednávky predávajúcim doručené kupujúcemu sa stáva záväzným. (Za potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho sa považuje odoslanie informačného e-mailu o prijatí objednávky.)
Záväzným potvrdením objednávky kupujúceho predávajúcim vzniká kúpna zmluva a stáva sa záväznou pre obidve strany.

V zmysle § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji je spotrebiteľ oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmych dní odo dňa prevzatia tovaru.

Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší.

Vo vyššie uvedenom prípade zašle kupujúci tovar späť predávajúcemu ako balík doporučene na adresu predávajúceho.
Tovar vrátený formou dobierky nebude akceptovaný.

Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.

Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkam a nebol vadný.

Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho.

4. ZÁRUKA: 

Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.


5. ADRESA PRE UPLATNENIE REKLAMÁCIÍ A VRÁTENIE TOVARU:

Eduard RIŠKA 
Horný Šianec 236/15
911 01 Trenčín

6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: 

Predávajúci sa zaväzuje, že údaje poskytnuté objednávateľom - kupujúcim použije výhradne v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a neposkytne ich tretím osobám.

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom 10.10.2013.